Information för våra leverantörer

Viktig information till våra leverantörer

Leverantörer

Mats Lundkvist Byggservice AB verkar för ett ansvarsfullt företagande som bygger på långsiktiga och sunda relationer med våra leverantörer, kunder och medarbetare. Våra projekt ska genomsyras av ett tydligt arbetssätt som säkerställer att etik och hållbarhet efterlevs. Nedan hittar du aktuell och viktig information som riktar sig till dig som leverantör till Mats Lundkvist Byggservice AB.


Arbetsmiljö

På våra arbetsplatser bedriver vi ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Säkerheten och trivseln för de som vistas på våra arbetsplatser är av yttersta vikt.


Miljö

Vi bygger på ett ansvarsfullt, långsiktigt och hållbart sätt där vi strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck. Hur vi påverkar miljön är därför en central del vid beslutsfattandet i våra projekt. 


Socialt ansvarstagande

Genom schyssta villkor och ett socialt ansvarstagande försöker vi bidra positivt till samhället i enlighet med FN:s globala mål och agenda 2030. På Mats Lundkvist Byggservice tillämpar vi kollektivavtal och har avtalsenlig lön. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma.


Fakturainformation

Vi vill i första hand ha fakturor i formatet e-faktura, i andra hand PDF-fakturor. Pappersfakturor mottages ej.

 1. E-faktura
  E-fakturor skickas i formatet Sveafaktura till VAN/växeloperatören InExchange.

  Mats Lundkvist Byggservice AB är upplagda som mottagare av E-faktura vilket innebär att det brukar räcka med att söka på vårt organisationsnummer 556456-0059 i ert fakturasystem.

 2. PDF-faktura
  PDF-faktura mejlas till 5564560059@autoinvoice.se (observera att organisationsnumret skrivs utan bindestreck)

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer att returneras till er med begäran om ny faktura.

 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Fullständigt juridiskt namn
 • Organisationsnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Bankgiro/Plusgiro/eventuellt bankkontonummer eller SWIFT och IBAN
 • Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Betalningsvillkor
 • Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Fakturans mottagaruppgifter ska innehålla

 • Fullständiga juridiska namn
 • Adress
 • Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
 • Beställarens namn
 • Projektnumret
 • Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”
 • Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
 • Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas (tex UE-faktura eller material)
 • Vid fakturering av nedlagda timmar måste ett korrekt tidsunderlag bifogas
 • Fakturans momsbelopp och gällande momssats
 • Totalt fakturabelopp

Övrigt

Samlingsfakturor och avgifter

 • Samlingsfakturor, blandade fakturor med både omvänd moms och momspliktig försäljning samt fakturor med olika projektnummer kan ej hanteras
 • Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

Överlåtelse av faktura/factoring

 • Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.

Märkning

 • En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå av fakturan.
 • Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
 • Projektnumret består av en bokstav och sedan ett nummer. T.ex. P105 eller A1867
 • Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”