Certifierat byggföretag grundat 1996

Mats Lundkvist Byggservice AB grundades 1996. Bolaget har ordnad ekonomi och är certifierat enligt BKMA. Policydokument och certifieringsinformation finns och skickas på begäran. Vi arbetar huvudsakligen i Södermanland och på Västkusten men åtar oss uppdrag i hela landet.


Duktiga på totalentreprenader

Vi är vana att ansvara för och leda projekt på totalentreprenad eller som generalentreprenör. I företaget arbetar 16-20 personer, vi anpassar arbetsstyrkan efter uppdraget och de olika moment som ingår för att uppnå effektivitet och kvalitet. Vi har ett brett kontaktnät och gott samarbete med skickliga entreprenörer inom bygg, VVS, el och anläggning.

Löpande kontrakt och avtalsuppdrag

Vi arbetar till stor del med löpande kontrakt och avtalsuppdrag inom byggservice för kommuner och större fastighetsbolag.

EntreprenaderByggservice

Bygger i Södermanland och på Västkusten

Mats Lundkvist Byggservice AB har regionsansvariga byggledare och kontaktpersoner i Södermanland och på västkusten.

I Väst kontaktar du Mats Tel: 070 344 04 00.

Behöver du vår hjälp i Södermanland är du välkommen att kontakta
Peter: 070 344 20 27 eller Patrik: 073 411 87 66

Information för våra leverantörer

På sidan "leverantörer" kan du som är underleverantör till Mats Lundkvist Byggservice AB hitta information om rutiner och arbetssätt.

Leverantörsinfo